Ochrona przyrody w Lesie Szprewaldzkim

Wyjątkowy krajobraz z piękną florą i różnorodną, rzadką fauną sprawiają, że Spreewald jest prawdziwym skarbem przyrody w Niemczech.

Jednak również tutaj zmiany klimatyczne i zmieniające się warunki siedliskowe wpływają niestety na ten obszar. Szczególnie dotknięte są wilgotne łąki typowe dla Lasu Szprewaldzkiego. Z powodu coraz mniejszego wykorzystania rolniczego zarastają one. W wyniku tego rośliny, owady i inne zwierzęta są coraz częściej wypierane. Program łąk szprewaldzkich jest programem ochrony przyrody opartym na umowie, który został utworzony w celu pielęgnacji małych, typowych dla Szprewaldu łąk wilgotnych.

Szczególnej ochrony wymaga również obieg wody w Spreewaldzie. Naturalne zamulanie rowów, w których płynie woda, jest utrudnione przez regularne usuwanie roślinności. W rezultacie woda może szybciej spływać, co zwiększa ryzyko powodzi.

© TVS | Lena Tschuikow

Unikalna flora i fauna

W Niemczech znajduje się obecnie 15 rezerwatów biosfery. Jednym z nich jest Rezerwat Biosfery Spreewald, który został oficjalnie uznany przez UNESCO w 1991 roku. Terminem tym określa się krajobrazy kulturowe, które ze względu na swoją unikalną florę i faunę i faunę, przyczyniają się do zachowania ekosystemów i różnorodności genetycznej.

Jednym z punktów ciężkości rezerwatu biosfery Spreewald jest ochrona przyrody. W ścisłej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami podejmowane są tutaj wysiłki w celu zachowania i rozwoju naturalnych siedlisk w taki sposób, aby stanowiły one środowisko życia dla jak największej liczby gatunków zwierząt i roślin.

weiße Blume Detailansicht
© TVS | Lena Tschuikow

Więcej niż tylko ochrona przyrody

Rezerwat biosfery Spreewald jest jednak czymś więcej niż tylko obszarem chronionym. Jest on również laboratorium, w którym testowane i rozwijane są nowe sposoby zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. W ten sposób rezerwat biosfery Spreewald wnosi istotny wkład w ochronę przyrody w Spreewaldzie - i w ochronę całego naszego środowiska!

Rezerwat Biosfery Spreewald znajduje się około 100 km na południowy wschód od Berlina w kraju związkowym Brandenburgia i obejmuje powierzchnię około 47.500 hektarów. Jedną ze szczególnych cech tego regionu jest długa na 1.500 kilometrów, zawiła sieć rzek. Typowe dla Spreewaldu ramiona rzeczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia i stanowią chronione środowisko życia dla około 5.000 gatunków zwierząt i roślin - w tym rzadkich okazów, takich jak kumak nizinny, orzeł bielik, ważka zielona i wydra. Stare drzewostany olchowe oraz rozległe podmokłe łąki i torfowiska są również domem dla wielu rzadkich gatunków roślin. domem dla wielu rzadkich gatunków roślin takich jak rosiczka okrągłolistna, ostrożeń błotny, żurawina i trawa bawełniana.

Teichlehrpfad Infotafel
© TVS | Lena Tschuikow