GLEIS 3 Centrum Kultury Lübbenau

Proszę zwrócić uwagę: Poniższy tekst jest wywiadem lub opowiadaniem z poprzedniego roku. Prosimy nie wyciągać z niego żadnych wniosków na temat wydarzeń mających miejsce obecnie lub statystyk itp.

 

Spreewald Journal Wydanie: marzec/kwiecień 2018 r.

Wywiad z Queenie Nopper: "Jesteśmy dość kolorową bandą".

Gdzie przetaczają się całe wagony towarowe pełne pomysłów....

Na Güterbahnhofstraße w Lübbenau od zawsze ustawiane są zwrotnice - w przeszłości w zajezdni kolejowej, dziś w Centrum Kultury GLEIS 3 Lübbenau. Czy to kabaret, czy koncert, innowacyjny projekt urbanistyczny czy sympozjum rzeźbiarskie - jeśli chodzi o twórczą wymianę i rozrywkę, mieszkańcy i goście Lübbenau trafiają tu pod właściwy adres. Rozmawialiśmy z Queenie Nopper, koordynatorką centrum kultury GLEIS 3 w Lübbenau i pracownikiem LÜBBENAUBRÜCKE.

Pani Nopper, GLEIS 3 to miejsce, w którym łączą się niektóre wątki kulturalne Lübbenau. Co wyróżnia profil ośrodka kultury? Jesteśmy dość barwną grupą. Bardzo ważna jest dla nas różnorodność, która odwołuje się do zainteresowań różnych pokoleń. Bunte Bühne z mieszaną ofertą teatralną, Kulturhof ze specjalnym programem muzycznym, LÜBBENAUBRÜCKE oznacza temat rozwoju miasta i oferuje praktyczne zajęcia dla mieszkańców Lübben i gości miasta wszystkich generacji. Wszystko to stanowi wspaniałe uzupełnienie atrakcji turystycznych miasta. I oczywiście miejsce to mówi samo za siebie dzięki swojemu historycznemu urokowi i silnemu zaangażowaniu wolontariuszy. Spreewald to nie tylko naturalna idylla, ale także obszar kulturowy. Co uważa Pan za szczególną atrakcję swojej pracy?

Współpraca w LÜBBENAUBRÜCKE i pomiędzy aktorami w GLEIS 3 jest naprawdę harmonijna, twórcza, konstruktywna i przede wszystkim jakościowo naprawdę dobra. Przez lata zbudowaliśmy zaufanie, które teraz daje nam także luksus twórczej wolności. Możemy wnosić własne pomysły, a potem je realizować. To jest czynnik, który bardzo sobie cenię. Wzmacnianie poczucia tożsamości i wspólnoty to cechy charakterystyczne pracy wielu podmiotów regionalnych. Jaką rolę odgrywają w tym takie projekty jak Spreewaldatelier jako plener rzeźbiarzy i karykaturzystów czy LÜBBENAUBRÜCKE jako współpraca z przedsiębiorstwami mieszkaniowymi i miastem? Znajdujemy wspólne skrzyżowania, koordynujemy i likwidujemy luki. Zaangażowani partnerzy uzupełniają się, odzwierciedlają i jednocześnie zapewniają zdrową konkurencję między sobą i ze sobą. Ma to dużą wartość dla Lübbenau jako miasta wysokiej jakości. Jako LÜBBENAUBRÜCKE stawiamy na public relations. Bliskie naszemu sercu są projekty zorientowane na obywatela, jak np. warsztaty wielkanocne. Ważna jest dla nas również praca z dziećmi i młodzieżą. Chcemy wzbudzać ciekawość, wspierać zainteresowania i talenty oraz tworzyć więzi. Cieszymy się również, że nasze interakcje często prowadzą do powstania stałych grup roboczych. Oczywiście wzmacnia to poczucie jedności i przekonanie, że razem możemy zainicjować i osiągnąć coś nowego. Jakimi trzema słowami opisałaby Pani stosunek Spreewaldczyków do sztuki i kultury? Otwarty, ciekawy, entuzjastyczny.