Peitzer Edelfisch Handelsgesellschaft mbG

Proszę zwrócić uwagę: Poniższy tekst jest wywiadem lub opowiadaniem z poprzedniego roku. Prosimy nie wyciągać z niego żadnych wniosków na temat wydarzeń mających miejsce obecnie lub statystyk itp.

 

Spreewald Journal Wydanie: wrzesień/październik 2016 r.

Wywiad z Ramoną Oppermann: "Jestem rybą. Żyję rybą." Żywiołem Spreewaldu jest woda. Oprócz setek kilometrów rzek należą do niej także wielkie stawy regionalnej hodowli ryb. Grupa przedsiębiorstw Peitzer Edelfisch od zawsze przywiązywała dużą wagę do odpowiedniego dla gatunku i zrównoważonego zarządzania stawami. Jest to warunkiem zdrowej i smacznej szprewaldzkiej ryby, która cieszy się dużym uznaniem wśród mieszkańców i gości. Dyrektor zarządzający i "ikona karpia" Ramona Oppermann może to potwierdzić.

Pani Oppermann, co czyni produkty "Peitzer Edelfisch" szczególnymi ambasadorami marki Spreewald? Mamy siedzibę na Łużycach, woda w naszych stawach pochodzi ze Szprewy, a Peitz jako miasto rybackie i twierdza jest pierwotnym miastem hodowli ryb. Nasze produkty - od smacznego karpia lub szczupaka z Peitz po ryby zarybione, które zachowują różnorodność gatunkową ryb w regionie - to po prostu Spreewald. Realizacja zrównoważonej hodowli ryb ma dla Państwa duże znaczenie. Jak ważne jest przybliżenie tego sposobu pracy również konsumentom końcowym? Bardzo ważne, szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej. Nasze obiekty akwakultury są sztucznie stworzonymi zbiornikami wodnymi, ale tworzą znaczące biotopy. Ścieżki rowerowe i szlaki przyrodnicze biegnące przez krajobraz stawów oferują żywe możliwości dalszej edukacji ludzi na temat wzajemnego oddziaływania kwestii ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Ludzie muszą zrozumieć, że zarządzanie rybołówstwem zawsze wymaga gotowości do kompromisu, zwłaszcza w rezerwacie biosfery lub w jego pobliżu. Dzięki współpracy z turystyką - przykładem może być wędkowanie w Hälterteich, Peitzer Karpfenwochen (Tygodnie Karpiowe) lub Fischzeit im Spreewald (Sezon Rybny w Spreewaldzie) - hodowla ryb staje się coraz bardziej namacalna. Jakie znaczenie dla regionu ma taki rozwój? Takie atrakcje odgrywają ważną rolę w przybliżaniu zwiedzającym dziedzictwa kulturowego wpisanego na listę zabytków obszaru Peitz. Zrozumienie pochodzenia produktu jest po prostu niezbędne. Dlaczego żaden miłośnik ryb nie powinien pominąć "Peitzer Fisch"? Nasza ryba ze Spreewaldu jest produktem całościowym. Ponieważ zwracamy uwagę nie tylko na jakość smaku, ale również przywiązujemy dużą wagę do wszystkich ogólnych warunków hodowli, do których zalicza się odpowiedni dla danego gatunku chów, jak również sprawiedliwe wynagrodzenie pracowników. I na koniec: Jakie jest Pana osobiste ulubione danie rybne? (Śmiech.) Ja jestem rybą. Żyję rybami. I oprócz klasycznego karpia na niebiesko, uwielbiam jeść karpia smażonego z sałatką ziemniaczaną lub paluszki karpiowe z chrzanem.