Zawsze podążaj za ogórkiem

Proszę zwrócić uwagę: Poniższy tekst jest wywiadem lub opowiadaniem z poprzedniego roku. Prosimy nie wyciągać z niego żadnych wniosków na temat obecnie odbywających się wydarzeń czy statystyk itp.

 

Spreewald Issue lipiec/sierpień 2019 r.

Andreas Traube: "W 2018 roku w Spreewaldzie zebrano około 26.000 ton ogórków kiszonych i 2.700 ton ogórków obranych."

Spreewald. Czym byłby Spreewald bez swoich korniszonów? Prawdziwe szprewaldzkie przysmaki są popularne i znane daleko poza granicami Spreewaldu. Występują one w najróżniejszych smakach - od ostrego chilli po słodki miód. Ale jak produkuje się korniszony w Spreewaldzie? Dotarliśmy do sedna pytań dotyczących czasu zbioru szprewaldzkich korniszonów i zapytaliśmy Andreasa Traube, kierownika ds. marketingu Spreewaldverein e.V.

Panie Traube, jaki jest czas zbioru ogórków?

Andreas Traube (A.T.): Decydujące są dwa czynniki: po pierwsze, czas sadzenia sadzonek ogórków lub siewu, który zwykle ma miejsce w połowie kwietnia. Jeszcze bardziej decydująca jest jednak pogoda podczas fazy wegetacji. Późnowiosenne przymrozki mogą na przykład spowodować przemarznięcie sadzonek ogórków. W takim przypadku konieczne jest przesadzenie. Utrzymujące się wysokie temperatury w dzień i w nocy już wiosną prowadzą do wcześniejszego rozpoczęcia zbiorów. Główne miesiące zbiorów to lipiec i sierpień. Zbiory rozpoczynają się w połowie czerwca.

Jak rozpoznać, kiedy ogórki są dojrzałe?

A.T.: Zbiory można rozpocząć około dziewięciu tygodni po wysianiu lub posadzeniu. Ale to jest tylko wskazówka. Rolnik decyduje o rozpoczęciu zbiorów dopiero po inspekcji na polu - zawsze w porozumieniu z odpowiednimi firmami zajmującymi się kiszeniem i konserwowaniem. Muszą one bowiem najpierw przestawić swoje linie produkcyjne na przetwarzanie ogórków. Pożądanym plonem głównym są tzw. ogórki kiszone w sortowaniu 6/9, czyli o długości 6 - 9 centymetrów. Dopiero gdy rolnik znajdzie na roślinach wystarczającą ilość ogórków tego sortu, rozpoczyna się zbiór. Z kolei ogórki obrane muszą dojrzeć i są gotowe do zbioru, gdy osiągną okazałą wielkość około 30 cm, a skórka ogórka zmieni kolor na żółtobiały.

W jaki sposób zbiera się ogórki?

A.T.: Rośliny ogórków zbiera się co dwa, trzy dni. W tym celu plantatorzy używają tzw. samolotów ogórkowych, składających się z dwóch dużych skrzydeł po prawej i lewej stronie, na których kombajny zbierają ogórki leżąc na brzuchu, ciągnięte przez ciągnik. "Samolot" ma imponującą szerokość całkowitą około 30 metrów. Ogórkowy samolot ma miejsce dla około 40 zbieraczy i w ciągu godziny pokonuje dystans 80-200 metrów. W każdym sezonie w Spreewaldzie do zbioru ogórków wykorzystuje się około 60-70 samolotów.

Co jest szczególnego w korniszonach ze Spreewaldu?

A.T.: Są trzy czynniki, które sprawiają, że ogórki ze Spreewaldu są wyjątkowe. Po pierwsze, mikroklimat w Spreewaldzie jest idealny do uprawy ogórków. Następnie mamy do czynienia z wielowiekową tradycją uprawy i przetwarzania ogórków. Nawiasem mówiąc, duża część sukcesu i rozkwitu szprewaldzkich korniszonów to zasługa holenderskich sukienników, którzy pod koniec XVI wieku osiedlili się w naszym regionie, zmienili orientację zawodową i wyspecjalizowali się w uprawie korniszonów. Ta długa tradycja i związana z nią wiedza zdobyta podczas konserwacji, przechowywania i uszlachetniania korniszonów szprewaldzkich prowadzi ostatecznie do różnicy w smaku między korniszonami szprewaldzkimi a korniszonami produkowanymi poza Spreewaldem. Szczególnym doświadczeniem smakowym są więc przepisy z wykorzystaniem świeżych ziół, koperku i cebuli, jak również pikantne napary.

Ile ton ogórków do kiszenia i obierania zebrano w 2018 roku?

A.T.: W 2018 roku w Spreewaldzie zebrano około 26.000 ton ogórków kiszonych i 2.700 ton ogórków obieranych.

Na ilu hektarach uprawiane są ogórki?

A.T.: Ogórki kiszone uprawiane były w ubiegłym roku na powierzchni około 370 hektarów, ogórki obierane na powierzchni około 80 hektarów.

Na czym polega unijny znak towarowy?

A.T.: Regionalne grupy ochronne mogą ubiegać się o rejestrację jako chronione oznaczenie geograficzne (PGI), chroniona nazwa pochodzenia (PDO) lub jako gwarantowana tradycyjna specjalność (TSG) w różnych klasach towarów dla specjalnych produktów regionalnych i specjalności. Produkty te muszą posiadać osobliwości i cechy charakterystyczne, np. w sposobie produkcji lub w smaku, których nie można znaleźć w żadnym innym regionie. Wniosek o uznanie Spreewälder Gurken za chronione oznaczenie geograficzne został złożony w 1996 r. przez Spreewaldverein jako sponsora stowarzyszenia ochrony "Spreewälder Gurken". W 1999 r. Komisja Europejska potwierdziła rejestrację jako chronione oznaczenie geograficzne (PGI). Dzięki tej rejestracji przedsiębiorstwa przetwórcze spoza Spreewaldu mają zakaz wprowadzania do obrotu "Spreewälder Gurken".

Dziękuję bardzo, panie Traube, za bardzo interesujący wywiad. Jenny Ruben zapytała.