Nadruk

Ten nadruk dotyczy również następujących kanałów mediów społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/spreewald.de

Instagram: https://instagram.com/spreewald.de/

YouTube: https://www.youtube.com/spreewald.de

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/spreewald/

Tiktok: tiktok.com/@spreewald.de

 

Wydawca

Stowarzyszenie Turystyczne Spreewaldu e.V. Raddusch, Lindenstraße 1 03226 Vetschau / Spreewald

Tel.: +49 (0)35433 581-0 | tourismus(at)spreewald.de

Przedstawicielami ustawowymi stowarzyszenia są Harald Altekrüger, Helmut Wenzel, Stefan Klein i Holger Kelch.

 

Projekt GLC Glücksburg Consulting AG ARELIA-Haus Albert-Einstein-Ring 5 D-22761 Hamburg Telefon: 040 - 85 40 06-0 Fax: 040 - 85 40 06-38 Email: info(at)glc-group .com www.glc-group.com

Upoważniony przedstawiciel: Prof. Martin Weigel

Numer rejestru handlowego: HRB 86307 Sąd Okręgowy w Hamburgu NIP: DE 22 04 68 693 Numer podatkowy: 4172502313

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV: Prof. Martin Weigel, c/o GLC Glücksburg Consulting AG, Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg, Niemcy

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na naszych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostaje nienaruszony. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku powzięcia wiadomości o takich naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy odpowiednie treści.

System rezerwacji usługodawców technologicznych / katalog hostów

HRS Destination Solutions GmbH - www.im-web.de

Wskazówka prawna

Oświadczenie o ustawieniu linków

GLC Glücksburg Consulting AG wyraźnie oświadcza, że strony, do których prowadzą linki, w momencie ich tworzenia były wolne od nielegalnych treści. Jeżeli nasza oferta internetowa odnosi się do stron osób trzecich, jest to sygnalizowane przez podanie adresu internetowego i ewentualnie logo firmy. Nie mamy żadnego wpływu na treść i wygląd tych stron, co oznacza, że nie możemy zagwarantować ani nienagannej zawartości tych stron, ani ochrony danych przy ich wywoływaniu.

Zawartość

Treść stron internetowych została starannie sprawdzona i opracowana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, kompletności, aktualności lub jakości udostępnionych informacji. Roszczenia wobec GLC Glücksburg Consulting AG z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie udostępnionych informacji lub przez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że GLC Glücksburg Consulting AG można udowodnić działanie umyślne lub rażące zaniedbanie. Artykuły oznaczone nazwiskiem nie muszą odzwierciedlać opinii wydawcy.

Prawa autorskie do zdjęć

  • peterbeckerfotos.de - Peter Becker
  • www.spreewald.de - Malte Jaeger
  • www.spreewald.de - Lena Tschuikow
  • Archiwum zdjęć GLC Glücksburg Consulting AG
  • Pixabay

Prawa autorskie GLC Glücksburg Consulting AG stara się przestrzegać praw autorskich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sama stworzyła, lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji. Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Prawa autorskie do opublikowanych, samodzielnie stworzonych obiektów należą wyłącznie do GLC Glücksburg Consulting AG. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

Wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych

Tutaj znajdziesz naszą politykę prywatności.

Arbitraż konsumencki

Nie uczestniczymy w postępowaniach rozstrzygających spory przed polubownym sądem konsumenckim. Ustawa o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich wymaga jednak, abyśmy mimo to wskazali Państwu właściwą dla Państwa komisję arbitrażu konsumenckiego:

Główna Rada Arbitrażu Konsumenckiego przy Zentrum für Schlichtung e.V. Strassburger Str. 8 77694 Kehl Telefon: +497851 79579 40 Faks: +497851 79579 41 E-mail : mail@verbraucher-schlichter.de www.verbraucher-schlichter.de

Pośrednictwo ubezpieczeniowe

W przypadku skarg związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym mogą Państwo zwrócić się do Versicherungsombudsmann e.V.(Schlichtungsstelle): Versicherungsombudsmann e.V. P.O. Box 080632 10006 Berlin Telefon: 0800 3696000 Fax: 0800 3699000 E-mail : beschwerde@versicherungsombudsmann.de www.versicherungsombudsmann.de

Inne projekty turystyczne GLC