Stowarzyszenie Turystyczne Spreewald e.V.

Gdyby nie istniało, trzeba by je wymyślić! Stowarzyszenie Turystyczne Spreewaldu jest parasolem, pod którym skupiają się interesy turystyczne regionu. Wspólnie z partnerami i usługodawcami ze Spreewaldu wzmacniany jest profil regionu w zakresie różnorodności ofert turystycznych i jakości usług. Ważną częścią pracy jest ciągła wymiana między usługodawcami i stała interakcja z gośćmi.

Raddusch TVS Frontansicht
© TVS

Celem Stowarzyszenia Turystycznego Spreewaldu jest rozwój turystyki i ruchu rekreacyjnego w społecznie i ekologicznie zgodnym regionie gospodarczym Spreewaldu. Wspiera ono wszystkie działania korzystne dla tego zadania, jak również dla gospodarczego i kulturalnego rozwoju regionu gospodarczego Spreewaldu.

Punktami centralnymi są marketing turystyczny i promocja wizerunku Spreewaldu w kraju i za granicą. Stowarzyszenie Turystyczne Spreewaldu wydaje na przykład własne produkty drukowane, takie jak Dziennik Spreewaldu i broszurę "Wakacje". Reprezentuje region wypoczynkowy na krajowych i międzynarodowych targach i jest kompetentnym punktem kontaktowym w zakresie doradztwa dla gości.

W biurze Stowarzyszenia Turystyki Spreewaldu w Raddusch znajduje się również certyfikowane centrum informacji turystycznej. Usługi na miejscu obejmują osobiste doradztwo, a dla gości bezpłatne przygotowanie ofert zakwaterowania, wycieczek grupowych, wycieczek jednodniowych i programów podróży w Spreewaldzie. Organizacja wycieczek, sprzedaż biletów na imprezy oraz bezpłatne broszury informacyjne należą również do oferowanych usług.

Raddusch TVS Innenansicht
© TVS