Aktualne ogłoszenia o pracę

Stowarzyszenie Turystyczne Spreewaldu tworzy parasol, pod którym łączą się interesy turystyczne regionu. Wspólnie z partnerami i usługodawcami z regionu wzmacniany jest profil Spreewaldu pod względem różnorodności ofert turystycznych i jakości usług. Od 2013 roku za działalność operacyjną Stowarzyszenia Turystycznego Spreewald odpowiada GLC Glücksburg Consulting AG jako prywatny partner outsourcingowy w branży turystycznej.

Gruppe in Wald schaut auf Karte
© TVS | Malte Jaeger

Zespół biura w Raddusch szuka kolejnego możliwego terminu: