Projekty promocyjne w turystyce

Aby zrealizować projekt turystyczny, często potrzeba czegoś więcej niż tylko błyskotliwego pomysłu. Finansowanie projektów jest ważnym sposobem wspierania organizacji i osób, które w przeciwnym razie nie miałyby środków na realizację swoich pomysłów.

W Brandenburgii istnieje wiele programów dofinansowania, które wspierają przedsiębiorców w realizacji ich pomysłów. Na portalu finansowania Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Energii mogą oni znaleźć możliwości finansowania we wszystkich dziedzinach oraz oferty doradztwa i wsparcia.

Projekty promocyjne w dziedzinie turystyki

Jako Stowarzyszenie Turystyczne Spreewaldu stale rozwijamy nasz cel podróży, aby móc zaoferować naszym gościom przyjemny i atrakcyjny pobyt. Ważną rolę odgrywa tutaj również rozwój infrastruktury regionu dla wszystkich mieszkańców i gości, czy też zarządzanie zrównoważonymi ofertami turystycznymi w destynacji. W tym celu korzystamy z programów finansowania takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to instrument finansowania Komisji Europejskiej dla wszystkich regionów europejskich. Stanowi próbę wyrównania różnic w rozwoju. EFRR odpowiada na potrzeby regionów. Europejski Fundusz Społeczny zwiększa szanse na zatrudnienie, wspiera ludzi poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji oraz próbuje zredukować niekorzystną sytuację na rynku pracy. Stowarzyszenie Turystyczne Sprewa korzysta już z powodzeniem z obu ofert.

Becher mit Spreewald Motiven und Hände in Nahansicht die sie halten
© TVS | Lena Tschuikow

Projekt badawczy finansowany przez IFAF "GreenBot

Ten projekt badawczy zarządza ofertami zrównoważonej turystyki w różnych miejscach docelowych. Współpracujemy z Berlińską Wyższą Szkołą Ekonomii i Prawa (HWR). Innymi partnerami są Berlińska Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa oraz Tourismus Marketing Brandenburg GmbH.

Zespół opracowuje aplikację do doradztwa dla turystów oraz ogólny przewodnik po doradztwie dla turystów w Spreewaldzie. Ważna część badań dotyczy tego, jak można przekonać gości i mieszkańców do większej świadomości i ochrony przyrody w Spreewaldzie. Chodzi tu np. o zasady wiosłowania, które nie zawierają zakazów, ale w miły sposób wyjaśniają, dlaczego nie należy wszędzie wchodzić do Rezerwatu Biosfery UNESCO Spreewald lub dlaczego pozostawione śmieci nie są dobre dla zwierząt w naszym krajobrazie kulturowym. W ramach projektu przeprowadzane są i oceniane wywiady eksperckie oraz opracowywana i przeprowadzana jest ankieta jakościowa na temat "Doświadczenia z wiosłowania & wiedza o Spreewaldzie na miejscu". Wszystkie informacje na temat GreenBota można znaleźć na stronie projektu IFAF.

Promocja narodu serbołużyckiego/wendyjskiego w powiecie Dahme-Spreewald

Stowarzyszenie Turystyczne Spreewald postawiło sobie za zadanie zachowanie i dalszy rozwój różnorodnego dziedzictwa kulturowego Serbołużyczan/Wendów z ich tradycją i językiem jako wyrazem tożsamości narodu serbołużyckiego/wendyjskiego. W 2022 roku w restauracjach i obiektach rekreacyjnych na świeżym powietrzu pojawiły się kubki do kawy wykonane z papieru trawiastego, artystycznie zaprojektowane z motywami ser bołużycko-wendyjskimi jako ekologiczna alternatywa dla konwencjonalnych kubków plastikowych. Obecnie są one używane głównie na barkach.

Jest to tylko mały impuls dla zrównoważonego rozwoju w regionie. Drugi projekt to serbołużycko-wendyjska skrzynka rodzinna, którą goście mogą wypróbować w restauracjach w Spreewaldzie, gdy muszą pokonać czas oczekiwania. Znajduje się tam serbołużycko-wendyjska gra pamięciowa, lalka do wycięcia z trzema różnymi tradycyjnymi strojami, kolorowanka, kredki, pocztówka, serbołużycka książeczka i karta rodzinnego wypoczynku. Projekt został stworzony przez artystkę Karen Ascher z Lübben. Stowarzyszenie Turystyczne Spreewald mogło zaplanować i zrealizować oba projekty z pomocą powiatu Dahme Spreewald.

Mann und Frau halten Spreewald Becher und lächeln
© TVS | Lena Tschuikow