Projekty promocyjne w turystyce

Aby zrealizować projekt turystyczny, często potrzeba czegoś więcej niż tylko błyskotliwego pomysłu. Finansowanie projektów jest ważnym sposobem wspierania organizacji i osób, które w przeciwnym razie nie miałyby środków na realizację swoich pomysłów.

W Brandenburgii istnieje wiele programów dofinansowania, które wspierają przedsiębiorców w realizacji ich pomysłów. Na portalu finansowania Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Energii mogą oni znaleźć możliwości finansowania we wszystkich dziedzinach oraz oferty doradztwa i wsparcia.

Projekty promocyjne w dziedzinie turystyki

Jako Stowarzyszenie Turystyczne Spreewaldu stale rozwijamy nasz cel podróży, aby móc zaoferować naszym gościom przyjemny i atrakcyjny pobyt. Ważną rolę odgrywa tutaj również rozwój infrastruktury regionu dla wszystkich mieszkańców i gości, czy też zarządzanie zrównoważonymi ofertami turystycznymi w destynacji. W tym celu korzystamy z programów finansowania takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to instrument finansowania Komisji Europejskiej dla wszystkich regionów europejskich. Stanowi próbę wyrównania różnic w rozwoju. EFRR odpowiada na potrzeby regionów. Europejski Fundusz Społeczny zwiększa szanse na zatrudnienie, wspiera ludzi poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji oraz próbuje zredukować niekorzystną sytuację na rynku pracy. Stowarzyszenie Turystyczne Sprewa korzysta już z powodzeniem z obu ofert.

Becher mit Spreewald Motiven und Hände in Nahansicht die sie halten
© TVS | Lena Tschuikow