Strategia przyszłości #Spreewald2030

Kultura - Przyjemność - Region

W jakim kierunku zmierza region Spreewaldu w dłuższej perspektywie? Jakie znaczenie ma turystyka jako siła napędowa wzrostu gospodarczego? Zmiany strukturalne z lat ubiegłych i przyszłych sprawiają, że region jest w ciągłym ruchu. Niektóre rzeczy można już określić jako sukces. W przypadku innych zadań nadal istnieje potrzeba działania, na przykład w zakresie cyfryzacji lub łączenia istniejących struktur w transporcie publicznym.

Aby zapewnić, że Spreewald będzie nadal z powodzeniem dążył ku najbliższej przyszłości, Stowarzyszenie Turystyczne Spreewald i jego partnerzy opracowali przyszłą strategię "Spreewald 2030", wywodzącą się z koncepcji turystyki kraju związkowego Brandenburgii.

Strategia zawiera cele i środki dla ciągłego atrakcyjnego rozwoju, tworzenia sieci i marketingu potencjału Spreewaldu jako regionu turystycznego, aby stworzyć pewną przyszłość dla mieszkańców regionu.

W tym celu określono sześć różnych obszarów działania i zidentyfikowano możliwych partnerów turystycznych, partnerów z innych sektorów gospodarki, społeczeństwa, polityki oraz sceny kulturalnej i artystycznej. Wszyscy zaangażowani pracują teraz wspólnie nad wizją, opracowali deklarację misji i określili drogę do "Kultury - Przyjemności - Regionu Spreewald". Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o przyszłej strategii "Spreewald 2030", zajrzyjcie do naszej broszury.

Grafik mit 6 Kreisen und darin die Handlungsfelder
© TVS

TourCert - certyfikowany zrównoważony rozwój

TourCert jest niezależną organizacją, której zadaniem jest sprawdzanie procesów pracy i zaleceń firm z branży turystycznej pod kątem zgodności ze środowiskiem i społeczeństwem. Oprócz samej firmy, swoje standardy środowiskowe i społeczne ujawniają również lokalni partnerzy. Celem TourCert jest uczynienie zrównoważonego rynku turystycznego przejrzystym dla turystów na podstawie jasnych i obiektywnych kryteriów oraz wspieranie firm turystycznych w ich działaniach rozwojowych w sposób zrównoważony.

Finansowana przez UE certyfikacja TourCert zapewnia, że firmy turystyczne działają w sposób społecznie odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska. Certyfikowane firmy są regularnie audytowane przez TourCert pod kątem zgodności z ustalonymi standardami. TourCert Stowarzyszenia Turystycznego Spreewald został ostatnio odnowiony w 2023 roku.

Więcej informacji na stronie www.tourcert.org.

Tour Cert Logo
© TourCert