Rezerwat Biosfery Spreewald

W Niemczech znajduje się obecnie 15 rezerwatów biosfery. Jednym z nich jest Rezerwat Biosfery Spreewald, który został oficjalnie uznany przez UNESCO w 1991 roku. Termin ten odnosi się do krajobrazów kulturowych, które ze względu na swoją unikalną florę i faunę są szczególnie godne ochrony i przyczyniają się do zachowania ekosystemów i różnorodności genetycznej. Rezerwat Biosfery Spreewald znajduje się około 100 km na południowy wschód od Berlina w kraju związkowym Brandenburgia i zajmuje powierzchnię około 47 500 ha.

Szczególną cechą tego regionu jest długa na 1.500 kilometrów, skomplikowana sieć rzek. Typowe dla Spreewaldu ramiona rzeczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia i stanowią chronione środowisko życia dla około 5.000 gatunków zwierząt i roślin - w tym rzadkich okazów, takich jak kumak nizinny, orzeł bielik, ważka zielona i wydra. Również stary drzewostan olchowy oraz rozległe podmokłe łąki i torfowiska są domem dla wielu rzadkich gatunków roślin, takich jak rosiczka okrągłolistna, ostrożeń błotny, żurawina i bawełnica.

Rezerwat biosfery Spreewald znajduje się około 100 km na południowy wschód od Berlina w kraju związkowym Brandenburgia i obejmuje powierzchnię około 47.500 hektarów. Jedną ze szczególnych cech tego regionu jest długa na 1.500 kilometrów, zawiła sieć rzek. Typowe dla Spreewaldu ramiona rzeczne powstały w czasie ostatniego zlodowacenia i stanowią chronione środowisko życia dla ok. 5.000 gatunków zwierząt i roślin - w tym rzadkich okazów, takich jak kumak nizinny, orzeł bielik, ważka zielona i wydra. Również stary drzewostan olchowy oraz rozległe podmokłe łąki i torfowiska są domem dla wielu rzadkich gatunków roślin, takich jak rosiczka okrągłolistna, ostrożeń błotny, żurawina i bawełnica.

Info
Kontakt i osoby kontaktowe

Rezerwat Biosfery Spreewald Dom dla człowieka i przyrody Schulstraße 9 03222 Lübbenau/Spreewald

Telefon: +49 (0)35 42 - 89 21 -0

Email: br-spreewald@lfu.brandenburg.de

Strona główna: www.spreewald-biosphaerenreservat.de

Mann hält Jungen hoch, der mit Stock auf Karte an Naturweg zeigt
© TVS | Lena Tschuikow

Ośrodki dla zwiedzających rezerwat biosfery

W Spreewaldzie znajdują się w sumie trzy centra dla zwiedzających, które w multimedialnej ekspozycji informują o powstaniu i życiu w rezerwacie biosfery. Każdy z domów jest indywidualnie zaprojektowany i ma inny punkt ciężkości. Razem z żabą Bully zwiedzający wędrują przez trzy światy doświadczeń na wystawie w otwartym w 2015 roku Domu dla Człowieka i Natury w Lübbenau i poznają jedyny w swoim rodzaju płynący krajobraz Spreewaldu.

W Starym Młynie w Schlepzig "Pod wodą w ruchu" pokazuje różne stworzenia rzek Spreewaldu, od wielkiego suma na dnie do maleńkich pchełek wodnych na powierzchni wody. "Widoki i widoki" można znaleźć w Schlossberghof Burg, jeśli chce się poznać ciekawostki dotyczące roślin uprawnych i użytkowych oraz rolnictwa dawniej i dziś.

Turystyka przyrodnicza i edukacja ekologiczna w rezerwacie biosfery

Do głównych obszarów działania rezerwatu biosfery należą ochrona przyrody, turystyka przyrodnicza, rozwój regionalny i edukacja ekologiczna. Ścieżki poznawcze, ogród roślin leczniczych i przyprawowych w Dissen lub centra informacji dla zwiedzających stanowią cenny wkład w edukację ekologiczną.

Szczególnie zagrożone są siedliska wzdłuż rzek Spreewaldu, które są rajem dla amatorów wędrówek wodnych. System informacyjny dla turystów wodnych, który informuje o 15 legalnych miejscach odpoczynku (miejscach biwakowych) dla kajakarzy, ma na celu wspieranie nieuciążliwej turystyki przyrodniczej w rezerwacie biosfery.