Gospodarz neutralny dla klimatu

Stowarzyszenie Turystyczne Sprewa jest zaangażowane w swoją odpowiedzialność wobec ludzi i środowiska.

Dlatego w komunikacji za pośrednictwem naszych głównych mediów zwracamy uwagę na zrównoważony rozwój. Na przykład przy tworzeniu produktów drukowanych uwzględniane są ważne standardy środowiskowe, takie jak EMAS i FSC.

W internecie przetwarzane są ogromne ilości danych, co zużywa dużo energii. Z tego powodu nasza strona internetowa jest umieszczona na serwerach, które są zasilane w 100% neutralną pod względem emisji CO2 naturalną energią elektryczną. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Aby poprawić efektywność energetyczną, stale identyfikujemy potencjalne oszczędności i opracowujemy możliwe do wdrożenia środki. Nasz wkład w ochronę klimatu.

Icon klimaneutral gehostete website baum mit server grafik
© TVS