Spreewald Quality Offensive

Jesteśmy Spreewaldem. Przyszłość. Razem. Kształt.

Nasz QualityRegion Spreewald, jako pierwszy region jakości w Niemczech, jest atrakcyjnym obszarem turystycznym, stawiającym na atrakcyjne, wysokiej jakości oferty wszystkich podmiotów turystycznych i usługodawców. Aby nadal umacniać i rozszerzać swój sukces, ważne jest między innymi stałe wspieranie rozwoju zawodowego specjalistów i menedżerów.

Wraz z uruchomieniem Inicjatywy Jakości Spreewaldu pod parasolem stowarzyszenia turystycznego w listopadzie 2016 r. powstał ważny punkt kontaktowy, który nadal skutecznie promuje ten cel za pomocą seminariów i warsztatów na istotne tematy.

Naszym celem jest ciągłe poszerzanie świadomości o wybitnej jakości we wszystkich dziedzinach. Dlatego też nasza oferta seminariów w ramach Spreewaldzkiej Ofensywy Jakości jest ukierunkowana na rozwój kompetencji wszystkich specjalistów i menedżerów w przedsiębiorstwach świadczących usługi turystyczne w Spreewaldzie. Poprzez wybrane seminaria z szerokiego zakresu tematów oferujemy ekscytujący i spójny punkt wyjścia do pozytywnego kształtowania rozwoju naszej turystyki wysokiej jakości.

Spreewald Quality Offensive

Jesteśmy Spreewaldem. Przyszłość. Razem. Kształt.

Jako pierwszy region jakości w Niemczech nasz region jakości Spreewald jest atrakcyjnym obszarem turystycznym, stawiającym na atrakcyjne, wysokiej jakości oferty wszystkich podmiotów turystycznych i usługodawców. Aby nadal umacniać i rozszerzać swój sukces, ważne jest między innymi stałe wspieranie rozwoju zawodowego specjalistów i menedżerów.

Wraz z uruchomieniem Spreewaldzkiej Ofensywy Jakości pod parasolem stowarzyszenia turystycznego w listopadzie 2016 r. powstał ważny punkt kontaktowy, który nadal z powodzeniem realizuje ten cel za pomocą seminariów i warsztatów na istotne tematy.

Naszym celem jest ciągłe poszerzanie świadomości o wybitnej jakości we wszystkich dziedzinach. Nasza oferta seminariów w ramach Spreewaldzkiej Ofensywy Jakości jest więc nastawiona na rozwój kompetencji wszystkich specjalistów i menedżerów firm świadczących usługi turystyczne w Spreewaldzie. Poprzez wybrane seminaria z szerokiego zakresu tematycznego oferujemy ekscytujący i spójny punkt wyjścia do pozytywnego kształtowania rozwoju naszej turystyki wysokiej jakości.

Orientierung Schilder Wegesrand
© TVS | Lena Tschuikow

Seminaria oferowane przez Ofensywę Jakościową realizują zatem następujące cele:

  • promować wspólną świadomość jakości
  • stale rozwijać jakość naszych usług
  • budowanie trwałej turystyki wysokiej jakości
  • stworzenie żywej kultury gościnności w naszym Spreewaldzie
  • oraz stworzenie silnej sieci wszystkich zainteresowanych stron z branży turystycznej.

 

Do kogo skierowane są seminaria w ramach ofensywy jakości?

Seminaria są skierowane bez ograniczeń do wszystkich zainteresowanych usługodawców turystycznych w regionie, którzy chcieliby dalej rozwijać swoje umiejętności w zakresie aktywnej działalności turystycznej, niezależnie od wielkości i formy przedsiębiorstwa. Właściciele firm jednoosobowych jako mikroprzedsiębiorstwa są tak samo mile widziani jak małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jeśli macie Państwo pomysły na nowe tematy seminariów lub chcielibyście, aby naświetlone zostały specjalne treści, również chętnie się z Państwem skontaktujemy.